Verksamhetsplan

Vår vision

Att främja och tillvarata stugägarnas intressen

Våra värderingar

Att alla stugägare ska känna sig delaktiga i Jäveröns stugförening

Vårt uppdrag

Att verka för god samverkan

Våra långsiktiga mål

Att öka medlemskapet

Övergripande mål

Att hemsidan ska vara en informationslänk för att förmedla information under året. Stugföreningens sida på Facebook ska bidra till kommunikation mellan medlemmarna.

Att föreningen följer kommunens inventering av Jäverön och tar tillvara medlemmarnas intressen vad gäller övergripande frågor.

Att styrelsen ska ta initiativ till olika medlemsaktiviteter, bl.a. på Valborgsmässoafton, midsommarafton samt arrangera en årlig stugföreningsfest.

Verksamhetsplanen och budgeten hör ihop. Budgeten bestämmer inom vilka ekonomiska ramar det är möjligt att genomföra olika aktiviteter i föreningen.

——————————

Bli medlem du också genom att betala 200 kronor. Priset gäller per stuga så det spelar ingen roll hur många ni är i hushållet. Ett medlemskap per stuga.

Du sätter in pengarna på pg nummer 179217-5 Ange tydligt stugnummer och namn.

Genom att gå med i föreningen har du möjlighet att påverka det som händer på Jäverön. På årsmötet kan du vara med och lyssna, men också engagera dig själv om du vill

Medlemsförmåner

Medlemmar som är med i Jäveröns Stugförening har rabatter från följande företag mellan 5-30%: