Välkomna till vår hemsida!

Information från Kommunen

Nu på torsdag den 6 augusti och nästa vecka kommer kommunen ut och gör en översyn på de arrenden som hade påpekanden i sina nya arrendeavtal från 2018 ( exempelvis rivning av byggnader, bortforsling av skrot, bortforsling av bryggor utan strandskyddsdispens osv) Detta gäller ett 40-tal arrenden.

Hälsningar Sandra Erlandsson sandra.erlandsson@karlstad.se

Loppis på Jäverön 30 maj

Jäverön loppis tänkt på att ske på Lördagen den 30 Maj! Tanken är att var och en fixar sin egen loppis hos sig och folk från ön samt från fastlandet får gå runt och handla på loppisen. Alla som vill delta hos sig kan anmäla sitt intresse till Marjo på 070-641 83 00 senast den 16 Maj, så markerar vi er stuga som en loppis på Jäverökartan som kommer att publiceras i Facebook i diverse grupper. Sprid gärna informationen vidare på ön 😊
Marjo Rundqvist

Så blir du medlem i Jäveröns Stugförening

Du som vill bli medlem betalar 200 kronor. Priset gäller per stuga så det spelar ingen roll hur många ni är i hushållet. Ett medlemskap /stuga. Du sätter in pengarna på postgiro 179217-5 Ange tydligt stugnummer och namn.