Välkomna till vår hemsida!

Välkomna till årets årsmöte torsdagen den 31 mars kl 18:00!

Härmed kallas ni till årsmöte i jäveröns stugförening!

Då det inte längre går att hyra lokal på sundstagymnasiet så kommer årsmötet att hållas i Karlstads segelsällskaps lokaler på kanikenäset Torsdagen 31 mars kl 18:00 och i sedvanlig ordning bjuder vi på lite fika.

Vi kommer att behandla dom sedvanliga frågorna men räknar också med att få besök av någon representant från Karlstads kommun som kommer att berätta om vilka planer som finns framöver gällande Jäverön.

Glöm inte att betala in medlemsavgiften 200 kr på postgiro 179217-5 innan årsmötet! Ange namn och stugnummer tydligt.

Vi önskar alla hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Så blir du medlem i Jäveröns Stugförening

Du som vill bli medlem betalar 200 kronor. Priset gäller per stuga så det spelar ingen roll hur många ni är i hushållet. Ett medlemskap /stuga. Du sätter in pengarna på postgiro 179217-5 Ange tydligt stugnummer och namn.

Din