Välkomna till vår hemsida!

Hej!

Nedan följer viktig information till dig som arrenderar tomt för fritidsändamål på Jäverön. Under hösten 2020 kommer vi att utföra omfattande granbarkborreavverkningar i förvaltningsskogen ute på Jäverön. Vi kommer även se över de kantzoner som vi har intill arrendetomterna för att skapa en frisk, trygg och trivsam miljö från storskogen fram till arrendetomterna. När vi ändå är på plats vill vi passa på att fånga upp granbarkborreangrepp inom arrendetomterna för att begränsa angreppen så långt som möjligt. Vi kommer samtidigt se över möjliga riskträd inom arrendetomterna (träd som kan anses farliga). Innan vi avverkar träd inom din arrendetomt vill vi ha ditt medgivande. Därför är vi tacksamma om du redan i förväg, så snart som möjligt, meddelar oss:

• Om du har vetskap om angripna träd eller riskträd inom just ditt arrendeställe?

• Om du tillåter oss att fälla angripna träd, eller riskträd inom ditt arrendeställe?

Det går bra att svara på ovanstående frågor genom att svara på detta mejl. Lämnar du ditt medgivande kommer vi skicka ut en skriftlig bekräftelse på detta tillbaka till dig. Vår entreprenör kommer att göra en bedömning av eventuella riskträd innan sådana träd eventuellt tas ned. Karlstads kommun ansvarar för kostnaderna gällande avverkning samt bortforsling av träd inom arrendet. Intäkterna från träden tillfaller kommunen.

Vi vill ha ditt svar senast den 23 september 2020 för att kunna planera vårt arbete. Får vi inget svar ifrån dig kommer vi inte heller att fälla några träd inom ditt arrende. Denna information kommer även skickas ut till alla arrendatorer via brev inom kort. Har du frågor är du välkommen att kontakta mig.

Sandra Erlandsson , 054-540 17 14 eller  www.karlstad.se

Vänliga hälsningar

Sandra Erlandsson, Markförvaltare Mark och utveckling Teknik- och fastighetsförvaltningen Karlstads kommun

 

Årsmöte Jäveröns stugförening

Nytt försök att få till ett årsmöte i stugföreningen.På grund av fortsatta restriktioner avseende Covid19 så håller vi till utomhus och håller avstånd som rekommenderas

Datum: Onsdagen den 16/9-2020 kl 17:30. Vi samlas på gräsplanen intill den stora parkeringen vid Sundsta badet och håller tummarna på uppehållsväder.

Underlag för mötet hittar ni om ni loggar in på nyheter (inlägg från den 10/3)

Välkomna!

Så blir du medlem i Jäveröns Stugförening

Du som vill bli medlem betalar 200 kronor. Priset gäller per stuga så det spelar ingen roll hur många ni är i hushållet. Ett medlemskap /stuga. Du sätter in pengarna på postgiro 179217-5 Ange tydligt stugnummer och namn.