Styrelsen Jäveröns stugförening 2022-2023

  • Urban Adolfsson, Ordförande, 070-810 21 02, urban@stenab.org
  • Anna Ekman, Vice Ordförande, 070-340 92 49, annaekmanolsson@hotmail.com
  • Mats Rudqvist, kassör, 076- 221 97 00, mats.rudqvist@telia.com

Ledamöter:

Suppleanter:

Revisor:

  • Carl-Göran Holm
  • Revisorsuppleant: Lisbeth Andersson

Valberedning:

  • Eva Brunstedt, sammankallande
  • Carina Säfströmer