Styrelsen Jäveröns stugförening 2024-2025

Ledamöter:

Suppleanter:

Revisor:

  • Carl-Göran Holm
  • Revisorsuppleant: Lisbeth Andersson

Valberedning:

  • Eva Brunstedt, sammankallande
  • Bengt Carlstedt
  • Britt-Marie Johansson