Styrelsen Jäveröns stugförening 2018-2019

Ledamöter:

Suppleanter:

Revisor:

  • Carl-Göran Holm
  • Revisorsuppleant: Lisbeth Andersson

Valberedning:

  • Eva Brunstedt, sammankallande
  • Carina Säfströmer